W ramach Zarządzania/Administracji obiektów możemy Państwu zaproponować:

Zarządca nieruchomości PFRN – licencja nr.: 28099

1. kreowanie polityki bezpieczeństwa w obiekcie ( prowadzenie KOB i wymagane przeglądy)
2. nadzór nad realizacją zadań podległych służb ( ochrona, obsługa sprzątająca)
3. negocjacje z podwykonawcami i dostawcami usług ( analiza umów )
4. prowadzenie polityki racjonalnego obniżania kosztów utrzymania obiektu
5. koordynowanie prac pracowników obsługi technicznej ( harmonogramy prac )
6. współpraca z firmami realizującymi serwisy systemów: p.poż. , oraz wind,
schodów ruchomych ( także przeglądy techniczne przy udziale UDT )
7. analiza dokumentacji obiektu oraz doradztwo techniczne
8. szeroko pojęta współpraca z najemcami powierzchni w ramach obowiązków administracyjnych,
realizowanych w obiekcie oraz nadzór nad powierzchniami w częściach wspólnych obiektu, magazynowymi , biurowymi.
9. możliwa realizacja utrzymania terenu zewnętrznego
( odśnieżanie, koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów, sprzątanie terenu )

Po przedstawieniu przez Klienta oczekiwań w ramach współpracy możemy dostosować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb nieruchomości

Close Menu